Aktualności


Komunikat Mistrzostwa Okręgu..


Dodano 29 kwietnia 2021 o godz. 17:55

 

Komunikat dotyczący Mistrzostw Okręgowych

 

W związku z sytuacją epidemii grypy ptaków o wysokiej zjadliwości (HPAI) oraz stanowiskiem  Prezydium Zarządu Głównego PZHGP o zawieszeniu lotów gołębi zaliczanych do Mistrzostw Polski w okresie 28.04.-12.05.2021 roku. Zmodyfikowany Regulamin Mistrzostw Polski ukaże się do dnia 12.05.2021. roku. 

Zarząd Okręgu podjął decyzję że wszystkie Mistrzostwa Okręgowe będą rozgrywane w terminie po 12.05.2021 i będą spójne z Regulaminem Mistrzostw Polski.


KOMUNIKAT ZG.


Dodano 29 kwietnia 2021 o godz. 12:45

 

Komunikat dotyczący organizacji lotów gołębi pocztowych

 

W związku z sytuacją epidemii grypy ptaków o wysokiej zjadliwości (HPAI) oraz stanowiskiem Głównego Lekarza Weterynarii, Prezydium Zarządu Głównego PZHGP zawiesza organizację lotów gołębi zaliczanych do Mistrzostw Polski w okresie 28.04.-12.05.2021 roku. Zmodyfikowany Regulamin Mistrzostw Polski ukaże się do dnia 12.05.2021. roku.

Organizacja w tym okresie lotów przez jednostki terenowe do mistrzostw niższego szczebla może odbywać się jedynie po uzyskaniu zgodny Powiatowych Lekarzy Weterynarii właściwych dla  miejsc załadunku i wypuszczenia gołębi.

 

Krzysztof Kawaler

Prezydent PZHGP


Regulamin Lotowo-Zegarowy 27.03.2021


Dodano 25 kwietnia 2021 o godz. 21:20

 

Proszę o zapoznanie się z regulaminem Lotowo-Zegarowym z dnia 27.03.2021

http://pzhgp.pl/wp-content/uploads/REGULAMIN-LOTOWO-ZEGAROWY-27.03.2021-1.pdf


Warunki dopuszczenia do lotów.


Dodano 23 kwietnia 2021 o godz. 13:43

 

Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu zezwalającą na organizację lotów hodowcom z terenu powiatu nowosądeckiego w terminach 24.04.2021 - 03.05.2021  pod ściśle określonymi warunkami:

- obloty gołębi wokół gołębnika wyłącznie tak aby gołębie były cały czas w powietrzu a po zakończeniu oblotu natychmiast weszły do gołębnika, bez możliwości kontaktu z innymi ptakami inwentarskimi czy dzikimi.
- bezwzględny zakaz całodziennych, swobodnych oblotów gołębi
- każdy hodowca przed schwytaniem gołębi na lot, dezynfekuje swoje kosze transportowe i wpisuje do założonego przez siebie zeszytu: datę dezynfekcji, ilość koszy zdezynfekowanych, nazwę środka do dezynfekcji oraz podpis hodowcy. Taką procedurę wykonujemy za każdym razem koszując gołębie na lot. Zeszyt dezynfekcji hodowca przechowuje u siebie i musi przedłożyć w razie kontroli z Inspektoratu Weterynarii. 
- kabiny i kosze transportowe należy tak jak do tej pory dezynfekować przed każdym lotem, wykonując stosowny wpis do zeszytu dezynfekcji - proszę zwrócić uwagę, żeby zapis obejmował stwierdzenie "kabinę i kosze transportowe zdezynfekowano"
Za dopilnowanie powyższych warunków zobowiązane są Zarządy Oddziałów.
Decyzja jest wydana na najbliższe 2 tygodnie a możliwość jej przedłużenia będzie uzależniona od stosowania się do w/w zaleceń. Oddziały, których hodowcy nie będą przestrzegać zaleceń zostaną natychmiastowo wyłączone z w/w decyzji, a co za tym idzie nie będą mogły organizować lotów do odwołania obostrzeń związanych z ptasią grypą. 

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii.


Dodano 16 kwietnia 2021 o godz. 13:36


Życzenia Wielkanocne......


Dodano 1 kwietnia 2021 o godz. 21:33

 


Plan lotów_2021 AKTUALIZACJA..


Dodano 26 marca 2021 o godz. 14:30

 

Przypominamy oddziałom o konieczności zweryfikowania w planie lotów miejscowosci wypuszczenia według ostatniej aktualizacji ZG . Jeśli to konieczne korekty Planu Lotów 2021 i przesłanie w formacie PDF do dnia 5.04. na e-mail okręgu .


Aktualizacja miejscowości wypuszczenia Polska ...


Dodano 23 marca 2021 o godz. 20:05

 

Na stronie internetowej PZHGP zostały umieszczone aktualne współrzędne geograficzne miejscowości Polskich. 

Przypominamy, że loty mogą odbywać się tylko z miejscowości znajdujących się w wykazie.

https://pzhgp.pl/wsp-geograficzne/


Poprawny zapis obrączki DERBY .


Dodano 18 marca 2021 o godz. 21:48

 

 Poniżej poprawny zapis obrączki DERBY dla wprowadzających gołębie do zegarów

                                                                            Orzesze, dn. 18.07.2019 rok

ZAPIS OBRĄCZEK "DERBY" W ZEGARACH ESK

Tauris:

PL-19-123456         dla 6 znakowej obrączki

PL-DE-19-123456  dla 6 znakowej obrączki

L-19-1234567         dla 7 znakowej obrączki

Benzing:

PL-00-19-123456   dla 6 znakowej obrączki

PL-19-123456         dla 6 znakowej obrączki

PL-00-19-1234567  dla 7 znakowej obrączki

PL-19-1234567       dla 7 znakowej obrączki

Unikon:

PD-19-0123456      dla 6 znakowej obrączki

PD-19-1234567      dla 7 znakowej obrączki

Bricon:

PD-19-123456       dla 6 znakowej obrączki

PD-19-1234567     dla 7 znakowej obrączki

Vizion:

PD-19-0123456     dla 6 znakowej obrączki

PD-19-1234567     dla 7 znakowej obrączki

Tipes:

PL-2019- 123456  dla 6 znakowej obrączki

PL-2019-1234567 dla 7 znakowej obrączki

Mega:

PL19-0123456    dla 6 znakowej obrączki

PL19-1234567    dla 7 znakowej obrączki

AMC:

PL-19-123456        dla 6 znakowej obrączki

PL-DE-19-123456 dla 6 znakowej obrączki

PL-19-1234567      dla 7 znakowej obrączki

PLDE-19-1234567 dla 7 znakowej obrączki

 

ZAPIS OBRĄCZEK "DERBY" na listach konkursowych

PL-DE-19-123456 dla 6  znakowej obrączki

PLDE-19-1234567 dla 7 znakowej obrączki


Komunikat ...


Dodano 14 marca 2021 o godz. 08:41

 

Przypominamy oddziałom które jeszcze nie przesłały koniecznej dokumentacji że termin upływa jutro.

 

  1. Składka członkowska do okręgu płatna do 10.05.2021 r.

  2. Zamówienie na obrączki rodowe 2022 Zarządy Oddziałów powinny złożyć mailowo do 15.03.2021 r., cena obrączki 0,80 zł., płatne do 10.05.2021.

  3. Protokoły zysków i strat Zarządy Oddziałów dostarczą skanem mailowo do 15.03.2021.

  4. Zebrania Delegatów w oddziałach w formie zdalnej przeprowadzić i dostarczyć protokół wraz z załącznikami w formie papierowej do 31.03.2021 r.


Młodzieżowe MŚ -Belgrad 2021...


Dodano 13 marca 2021 o godz. 07:12

 

Informacja ze strony PZHGP

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych zgłosił udział młodzieżowej drużyny reprezentującej Polskę podczas Mistrzostw Świata – Belgrad 2021.
W związku z powyższym Hodowcy w wieku do 26 lat mogą zgłaszać chęć wysłania swoich gołębi z rocznika 2021 na Mistrzostwa Świata. Warunkiem zgłoszenia gołębi jest wiek Hodowcy do 26 lat i udział Hodowcy w lotach w 2020 roku. Zgłoszenia należy przesyłać w formie papierowej na adres biura ZG PZHGP (43-180 Orzesze, ul. Dworcowa 5) do dnia 31.03.2021 roku. Zgłoszenie musi być potwierdzone przez Zarząd Oddziału.

W dniu 2 kwietnia zostanie wyłoniona młodzieżowa reprezentacja w ilości 25 gołębi + 5 gołębi rezerwowych, które będą brały udział w Mistrzostwach Świata -Belgrad 2021.

Gołębie z młodzieżowej reprezentacji będą musiały być dostarczone do biura Zarządu Głównego PZHGP w Orzeszu w dniach 21-22 kwietnia 2021 roku.

Gołębie dostarczone do biura Zarządu Głównego powinny być w przedziale wiekowym pomiędzy 40 a 60 dniem życia. Gołębie muszą być zaszczepione przeciwko Paramyksowirozie.

https://pzhgp.pl/2021/03/12/mlodziezowe-mistrzostwa-swiata-belgrad-2021/


Komunikat ...


Dodano 12 marca 2021 o godz. 10:54

 
Informujemy, że na obecną chwilę nie są wprowadzone wszystkie miejsca wypuszczenia gołębi. Aktualizacja nastąpi po przesłaniu zmian przez wszystkie Okręgi PZHGP oraz Związki zagraniczne.
 
Rekomendujemy aby do 21.04.2021 roku osoby zarządzające aplikacją wprowadzały loty testowe. Po wprowadzeniu lotu testowego konwojent jadąc prywatnie może uczyć się obsługi aplikacji aby zgodnie z instrukcją dla konwojenta wykonać potwierdzenie odlotu gołębi fotografując i nagrywając film dowolnych rzeczy czy krajobrazów.
 
W dniu 21.04.2021 roku wszystkie testowe loty zostaną usunięte.

Instrukcje dla Konwojentów i Użytkownika ...


Dodano 8 marca 2021 o godz. 20:34

 

W dziale dokumenty zamieszczone zostały instrukcje dla Konwojentów i Użytkowników do Portalu GOLEBIELOTY.pl  http://www.okreg-nowysacz.pzhgp.net/Okreg/dokumenty


Szkolenia kierowców i konwojentów ...


Dodano 5 marca 2021 o godz. 20:33

 

Szkolenia ONLINE .......

dla kierowców i konwojentów na transport zwierząt (w tym gołębi) dostępne codziennie ONLINE (przez internet) Zapisy i informacje o szkoleniu Tel. 607 608 733
http://centrumszkoleniowe.net/


Bilans Zysków i Strat


Dodano 4 marca 2021 o godz. 21:13

 

W dziale dokumenty zakładka druki znajduje się poprawiony wzór Bilans Zysków i Strat.


Zebranie Delegatów Korespondencyjne.


Dodano 28 lutego 2021 o godz. 21:13

 
 
W związku z panującą nadal pandemią proponujemy aby zebrania delegatów przeprowadzić w formie korespondencyjnej  
 
 
Należy przekazać każdemu delegatowi do oddziału:
- protokół komisji rewizyjnej za rok 2020 wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu Oddziału
- preliminarz budżetowy na rok 2021
- proponowane nagrody w sezonie lotowym 2021
- projekt uchwały o przeznaczeniu nadwyżki budżetowej w roku 2021
- kartę do głosowania dla delegata
 
Delegat na tej podstawie głosuje na przekazanej karcie i następnie zwraca ją do oddziału. Na podstawie zwróconych kart sporządza się protokół.
 
W dziale dokumety znajdują się wzory dokumentów do przeprowadzenia zebrania delegatów w oddziale w formie korespondencyjnej.
 
Protokół należy dostarczyć do Zarządu Okręgu do 31.03.2021.

Komunikat .....


Dodano 24 lutego 2021 o godz. 21:27

 

Na posiedzeniu, które odbyło się dnia 24.02.2021 roku w Domu Hodowcy

w Nowym Sączu poniżej najważniejsze kwestie .

  1. Składka członkowska do okręgu płatna do 10.05.2021 r.
  2. Zamówienie na obrączki rodowe 2022 Zarządy Oddziałów powinny złożyć mailowo do 15.03.2021 r., cena obrączki 0,80 zł., płatne do 10.05.2021.
  3. Protokoły zysków i strat Zarządy Oddziałów dostarczą skanem mailowo do 15.03.2021.
  4. Zebrania Delegatów w oddziałach w formie zdalnej przeprowadzić i dostarczyć protokół wraz z załącznikami w formie papierowej do 31.03.2021 r.

Gratulacje Reprezentacja Polski !!!


Dodano 4 lutego 2021 o godz. 19:28

  

   Gratulujemy wszystkim hodowcom z Okręgu Nowy Sącz lokat na skalę Polski .

  Reprezentanci Polski 2021


Pamiętamy ....


Dodano 27 stycznia 2021 o godz. 19:21

 


Komunikat !!!


Dodano 10 stycznia 2021 o godz. 10:20

 

Przypominamy oddziałom o konieczności przesłania do 15 stycznia Planu Lotów

gołębi dorosłych 2021 zgodnie z obowiązującym Regulaminem Lotowo - Zegarowym.

Druk Planu Lotów do wypełnienia znajduje się w dziale dokumenty.

http://www.okreg-nowysacz.pzhgp.net/Okreg/dokumentyPoprzednia  Następna

Strona: 1 z 27