Aktualności


Start Gołębi


Dodano 15 lipca 2023 o godz. 07:23

 

Gołębie wystartowały

Duisburg 15.07 godzina 6:05

Rostock   15.07 godzina  5:15

Dobry lot


Maraton nr.2


Dodano 14 lipca 2023 o godz. 14:14

 

Komunikat

Ze względów organizacyjnych w celu zapewnienia odpowiedniego transportu gołębi na lot Maraton nr.2 z Niemiec proszę zebrać zgłoszenia w dniu drukowania zegarów z lotu Maraton który aktualnie się odbywa. 

Wszystkie Oddziały bez wyjątku ! zgłoszą na email okregns@gmail.com ilość wkładanych gołębi najpóźniej w poniedziałek 17.07.2023 . Opłaty zostaną ustalone według ilości zgłoszonych przez oddział gołębi .


Tarnow 1 zmiana terminu


Dodano 12 lipca 2023 o godz. 20:40

 

Komunikat

Lot Tarnow 1 odbędzie się w poniedziałek 17.07.2023 zmiana podyktowana decyzją większości głosów Wice Prezesów ds.Lotowych oddziałów. Koszowanie w sobotę .

0229 - poniedziałek

0230 - poniedziałek

0231 - poniedziałek

0232 - lot nie powinien się odbyć

0233 - sobota

0381 - poniedziałek

0447 - poniedziałek

0450 - sobota

0451 - poniedziałek

 


Lot Duisburg


Dodano 8 lipca 2023 o godz. 16:36

 

Komuniktat Duisburg

Lot Duisburg 15.07.2023 ładowanie gołębi 13.07.2023 (czwartek) na punkcie wkładań oddziału

Limanowa 1 ul.Polna w godzinach 7:00 - 8:40 .

0229 - 24 szt , 0231 - 90 szt , 0232 - 41 szt , 0233 - 5 szt , 0234 - 35 szt , 0235 - 25 szt , 0236 - 25 szt , 0381 - 23 szt , 0447 - 35 szt , 0449 - 5 szt , 0450 - 31 szt Razem - 339 szt

Koszt udziału w locie 15 zł za sztukę ,Oddziały wpłacają za zgłoszone gołębie do Wice Prezesa ds.finansowych okręgu do dnia 17 lipca .

Będzie możliwość obsługi lotu dla systemów TauRis i Vizjon.

Hodowcy posiadający inne systemy muszą przywieźć ze sobą kompletne zestawy oprzyrządowania niezbędnego podczas czynności  wkładaniowych  (zegar radiowy,  matka, drukarka , skrzynka do zgrywania danych na kartę pamięci )

 


Komunikat Lot Maraton


Dodano 6 lipca 2023 o godz. 18:29

 

Transport gołębi na lot Maraton

Strefa Sądecka Tarnow 1 jadą 2 Kabiny 

Strefa Podhalańska Rostock 1 jedzie 1 kabina 

1.Kabina oddziału 0232 ładują oddziały 0232 , 0231 , 0447 razem 3032 szt.

2.Kabina oddziału 0450 ładują oddziały 0450 , 0451 , 0229 , 0230 , 0233 , 0381 razem 4563 szt.

3.Kabina oddziału 0238 ładują oddziały 0238 , 0234 , 0235 , 0236 , 0237 , 0449 

Według ilości zgłoszonych gołębi w strefie Sądeckiej ustalona została stawka transportu 4 zł za sztukę .Oddziały wpłacają za zgłoszone gołębie do Wice Prezesa ds.finansowych okręgu do dnia 17 lipca .

Należność za transport Okręg uiści oddziałom których kabiny transportują gołębie zgodnie ze złożoną ofertą przetargową.


Komunikat


Dodano 6 lipca 2023 o godz. 15:27

 

Mistrzostwo Okręgu Gołębi Rocznych 

W związku z licznymi telefonami dotyczącymi Mistrzostwa Gołebi Rocznych informuję że do klasyfikacji Mistrzostwa  Okręgu Gołębi Rocznych  zalicza się jeszcze lot z 9 lipca.

Klasyfikacja która została opublikowana po ostatnim locie uwzględnia zgodnie z regulaminem 3 loty powyżej 500 km.

  


Otwarcie zegarów Lot Narodowy


Dodano 3 lipca 2023 o godz. 16:49

 

Zegary z Lotu Narodowego otwieramy w dniu dzisiejszym 03.07 podczas otwarcia z dzisiejszych lotów. 


Lot Narodowy Przylot


Dodano 2 lipca 2023 o godz. 17:59

 

Pierwsze zgłoszone gołębie w Okręgu

1. Juszczak Paweł   Jordanów       02.07 godzina 17:38

2. Rojek Krzysztof  Limanowa 2  02.07 godzina 17:56

3. Ostrowski Wacław Rabka         02.07 godzina 17:55

4. Białoń Józef Limanowa 2         02.07 godzina 18:00

5. Chwast Grzegorz Gołkowice-Łącko 02.07   godz.18:05

6. Jedlecki Kazimierz i Grzegorz Limanowa 1 godz.18:01

7. Smaga A i M Limanowa 1       02.07 godz.18:13

8. Szeliga Stanisław  Waksmund 02.07 godz.18:12

9. Szczepaniec Michał Jordanów 02.07 godz.18:24

 

Seria

1.Chwast Grzegorz  Gołkowice-Łącko 18:05 19:17 19:30 

2.Gabryś Piotr  Rabka 18:52 18:56  19:41

3.Zuchowicz Stanisław Beskid Sądecki 18:48 19:21 19:51

4.Sułkowski Robert-Patryk Limanowa 1

5.Gaura Piotr Limanowa 1

6.Surówka Zbigniew Limanowa 2 


Lot Narodowy Start Gołębi


Dodano 2 lipca 2023 o godz. 07:01

 

Gołębie z Lotu Narodowego „Bruksela 2023” zostały wypuszczone w dniu 02.07.2023 roku o godz. 6:45 przy pochmurnej  pogodzie.

Przylot gołębi Hodowcy zgłaszają w czasie do 45 minut od przylotu, pierwsze gołębie i serię SMS- em pod numer tel.602 367 353 Jagieła Rafał


Lot Narodowy


Dodano 1 lipca 2023 o godz. 07:43

 

Z powodu złych warunków atmosferycznych start gołębi z Lotu Narodowego został przełożony na dzień 02.07.2023 roku (niedziela).


Komunikat Lot Narodowy


Dodano 30 czerwca 2023 o godz. 21:34

 

Lot Narodowy

Gołębie dojechały na miejsce startu przed godziną 18 , zostały nakarmione i napojone ,oczekują na start .


Komunikat Loty Maraton


Dodano 25 czerwca 2023 o godz. 07:16

 

Ze względów organizacyjnych w celu zapewnienia odpowiedniego transportu gołębi na loty Maraton z Niemiec Oddziały zgłoszą na email okregns@gmail.com ilość wkładanych gołębi do niedzieli 2.07.2023 . Opłaty będą ustalone według zgłoszeń ile gołębi oddział zgłosi .


Lot Narodowy Komunikat


Dodano 23 czerwca 2023 o godz. 15:06

 
 
Lot Narodowy Komunikat
 
  1. Koszowanie na Lot Narodowy Bruksela czwartek 29 czerwca 2023 w wyznaczonych punktach

  • Na terenie oddziału 0232 Nowy Sącz 1 punkt wkładań sekcja Stadła obok Zespołu Szkół Zawodowych Podegrodzie 170 

w godzinach 7:00 - 8:00 oddziały :  Nowy Sącz 1 - 86 szt.  Nowy Sącz 2 - 12 szt.   Nowy Sącz 3 - 15 szt.  Gołkowice-Łącko - 32 szt. Gorlice - 45 szt. Beskid Sądecki - 60 szt.  Razem    250 szt.  

Na tym punkcie będzie możliwość obsługi lotu dla systemów TauRis , Hodowcy posiadający inne systemy muszą przywieźć ze sobą kompletne zestawy oprzyrządowania niezbędnego podczas czynności  wkładaniowych  (zegar radiowy, matka, drukarka , skrzynka do zgrywania danych na kartę pamięci )

  • Na terenie oddziału 0235 Rabka punkt wkładań sekcji Mszana Dolna obok boiska sportowego

w godzinach 8:30 - 9:30 oddziały : Rabka – 98 szt. Limanowa 1 – 60 szt. Limanowa 2 – 93 szt. Nowy Targ – 80 szt. Waksmund – 28 szt. Raba Wyżna-Podhale - 18 szt. Jordanów – 15 szt.  Razem 392 szt.

Na tym punkcie będzie możliwość obsługi lotu dla systemów TauRis ,Benzing i Vizjon Hodowcy posiadający inne systemy muszą przywieźć ze sobą kompletne zestawy oprzyrządowania niezbędnego podczas czynności  wkładaniowych  (zegar radiowy,  matka, drukarka , skrzynka do zgrywania danych na kartę pamięci )

  1. Z czynności wkładania gołębi sporządzić należy protokół w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu wraz z kopiami list startowych w zabezpieczonej kopercie wręczyć należy osobie transportującej gołębie na lot.

  2. Zobowiązuje się Wice-Prezesów ds.lotowych oddziałów do zapewnienia wkładającym hodowcom protokołów lotowo-zegarowych w 2 egzemplarzach z sekcji z której dany hodowca wkłada gołębie na lot .

  3. Oddziały z których Hodowcy wkładają gołębie na lot zobowiązane są do dostarczenia w dniu wkładania zaświadczenia od Powiatowego Lekarza weterynarii że gołębie są szczepione i że na terenie z którego są gołębie w ciągu ostatnich 40 dni nie występował pomór drobiu , pomór rzekomy ani też cholera drobiu , ospa , ornitoza i salmonella. 

  4. Przylot gołębi Hodowcy zgłaszają w czasie do 45 minut od przylotu pierwsze gołębie i serię SMS- em pod numer tel.602 367 353 Jagieła Rafał


Zebranie Organizacyjne


Dodano 15 czerwca 2023 o godz. 21:48

 

Komunikat

Zebranie organizacyjne Zarządu Okręgu ,powiększone o Prezesów Oddziałów lub Wice Prezesów ds.lotowych odbędzie się  środę 21 czerwca o godzinie 16:30 w Domu Związkowym przy ulicy Krakowskiej 17A w Nowym Sączu .


Komunikat Duisburg


Dodano 14 czerwca 2023 o godz. 19:18

 

Komunikat 

Ze względów na organizację transportu na Lot Duisburg konieczne jest zgłoszenie ilości wkładanych gołębi  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.06.2023

Prezesi ds.Lotowych oddziałów zgłoszą ilość gołębi na email okregns@gmail.com .

Koszt udziału w locie podany zostanie po zsumowaniu zgłoszonych gołębi i obliczeniu całkowitych kosztów transportu.


Komunikat .


Dodano 28 maja 2023 o godz. 15:05

 

Zgłoszenia gołębi na Lot Narodowy Bruksela w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.06.2023

Prezesi ds.Lotowych oddziałów zgłoszą ilość gołębi na email okregns@gmail.com .

Koszt udziału w locie podany zostanie po zsumowaniu zgłoszonych gołębi i obliczeniu całkowitych kosztów transportu.

Oferty na transport gołębi na loty maraton z Niemiec oddziały złożą do 15 czerwca na email okręgu zgodnie z ustaleniami z ostatniego zebrania.


Zebranie Organizacyjne


Dodano 18 maja 2023 o godz. 20:52

 

Komunikat

Zebranie Zarządu Okręgu powiekszone o Prezesów Oddziałów odbędzie się we wtorek 23 maja 2023 o godzinie 16:00 w Domu Związkowym przy ul.Krakowskiej 17A w Nowym Sączu.

Oddziały które do tej pory nie przesłały numeru licencji oraz niezbędnej dokumentacji proszę o niezwłoczne przesłanie na na email okręgu.

Obecność obowiązkowa .


Zespół Lotników


Dodano 10 maja 2023 o godz. 07:40

 

Spisy Zespół Lotników Region IV

Informacja dla wszystkich chcących brać udział w Mistrzostwie Zespół Lotników -10 tki Region IV (gołębie z 50 tki ) o konieczności zebrania spisów i przesłania do Rachmistrza najpóźniej do poniedziałku 22 maja z uwagi na to że spisy wygenerowane z programu do obliczeń muszą być przesłane do Okręgu a następnie do Regionu w terminie do 26 maja .

Spisy proszę robić na drukach które znajdują się w dziale dokumenty Druki Spis Region IV i bezwzględnie w rubryce nr.komputerowy gołębia podać pozycję gołębia na spisie !!!


Transport


Dodano 2 maja 2023 o godz. 11:45

 

Kierowca kat.C możliwość transportu gołębi 537035855


Komunikat.


Dodano 27 kwietnia 2023 o godz. 08:07

 

W związku ze zbliżającymi się lotami i licznymi telefonami w sprawie przybłąkanych gołębi u osób spoza PZHGP, proszę o podanie do 30.04.2023 dwóch osób z każdego Oddziału , które będą odbierały gołębie przybłąkane z terenu działania danego Oddziału.

Proszę o podanie numeru Oddziału, numeru telefonu osoby która będzie odbierała gołębie oraz miejscowości z której ta osoba pochodzi (nazwa miejscowości wraz z kodem pocztowym). 

Wykaz osób odpowiedzialnych za odbiór gołębi zostanie umieszczony na stronie internetowej Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych (www.pzhgp.pl).

 

Wykazy Hodowców Oddział i Sekcja pełne imienne z adresem i nr.telefonu za pierwsze półrocze 2023 oraz Kartę Ewidencyjną proszę przesyłać na drukach które oddziały otrzymały w wiadomościach email, termin przesłania do 15.05.2023 ,opłaty członkowskie i za obrączki należy uregulować w nieprzekraczalnym terminie 30.05.2023 

Proszę o niezwłoczne przesłanie nr.Licencji do przewozu jaką oddział posiada w celu uzupełnienia dokumentacji.Poprzednia  Następna

Strona: 2 z 34